سـرخط‌آخریـن‌ها‌بـرای‌شمـا
بازارچه یلدایی
#
 

غزاله حبيبى متولد ٩ بهمن ١٣٦٤ گيلان، فارغ التحصيل رشته ی بازيگرى تئاتر، تاسیس کننده ی برند برازا می باشد. برازا از صفات كهن پارسى به شمار مى رود و به معنى برازنده است. طراحى فلزات پوشيدنى دست ساز براى وی فقط جنبه ی کاری ندارد بلکه زندگى و لذت بردن از این کار نیز برای او بسیار حائز اهمیت است. در پس زاييدن هر اثر این طراح قصه اى نهفته و حس شوقی بى پايان را القا می کند. ساده گرايى هدف اصلى وی در ارايه ی فلزات پوشيدنى است و خلق آثاری توامان با معنا برای وی مهم است. طبيعت و محيط اطراف در تصوير سازى آثار وی نقش اساسى را ايفا مى كند. وی می گوید: همه ى اطراف ما الهام بخش زندگى ساده و پيچيده من است، نگاهم به صورتى ساده و كودكانه در فلزات پوشيدنيم مشهود است، به طورى كه هر روز از ديدن ابرها و آسمان به شوق مى آيم و ايده اى براى خلق كردن اثرى جديد درونم رشد می کند.

فندک زیپو P
290,000 تومان
زیورآلات زنانه P
650,000 تومان
زیورآلات زنانه S
150,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه P
220,000 تومان
زیورآلات زنانه A
500,000 تومان
زیورآلات زنانه S
350,000 تومان
زیورآلات زنانه A
280,000 تومان
دکمه سردست مردانه A
350,000 تومان
زیورآلات زنانه A
220,000 تومان
زیورآلات زنانه A
220,000 تومان
زیورآلات زنانه A
350,000 تومان
زیورآلات زنانه A
1,450,000 تومان
زیورآلات زنانه A
250,000 تومان
زیورآلات زنانه A
450,000 تومان
زیورآلات زنانه A
450,000 تومان
زیورآلات زنانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه S
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
500,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
380,000 تومان
زیورآلات زنانه P
600,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
3,900,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
450,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
450,000 تومان
زیورآلات زنانه P
220,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
480,000 تومان
زیورالات زنانه P
370,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
فندك زيپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
380,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
750,000 تومان
زیورالات زنانه P
450,000 تومان
زیورالات زنانه P
250,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
480,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
270,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
380,000 تومان
زیورالات زنانه P
550,000 تومان
زیورالات زنانه P
450,000 تومان
زیورالات زنانه P
320,000 تومان
زیورالات زنانه P
180,000 تومان
زیورالات زنانه P
450,000 تومان
زیورالات زنانه P
390,000 تومان
زیورالات زنانه P
380,000 تومان
زیورالات زنانه P
290,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه P
1,170,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
380,000 تومان
زیورآلات زنانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
200,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
350,000 تومان
زیورآلات زنانه S
380,000 تومان
زیورآلات زنانه P
180,000 تومان
زیورآلات زنانه P
390,000 تومان
زیورآلات زنانه P
290,000 تومان
فندک زیپو P
380,000 تومان
فندک زیپو P
450,000 تومان
زیورالات زنانه P
2,700,000 تومان
زیورالات زنانه P
170,000 تومان
زیورالات زنانه P
450,000 تومان
زیورالات زنانه P
700,000 تومان
زیورالات زنانه P
500,000 تومان
جاسوییچی P
1,200,000 تومان
زیورالات زنانه P
3,000,000 تومان
زیورالات زنانه P
1,500,000 تومان
زیورالات زنانه P
1,100,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
250,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
250,000 تومان
زیورالات زنانه P
850,000 تومان
انگشتر زنانه P
2,000,000 تومان
انگشتر زنانه P
380,000 تومان
انگشتر طلا زنانه P
660,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
750,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
350,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
190,000 تومان
انگشتر زنانه P
700,000 تومان
انگشتر زنانه P
480,000 تومان
انگشتر زنانه P
550,000 تومان
انگشتر زنانه P
850,000 تومان
انگشتر زنانه P
180,000 تومان
انگشتر زنانه P
8,000,000 تومان
انگشتر زنانه P
750,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
400,000 تومان
ست گردنبند و گوشواره نقره زنانه P
580,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
550,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
400,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
380,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
450,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
550,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
750,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
250,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
200,000 تومان
النگو زنانه P
380,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
250,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
350,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
200,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
1,000,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
250,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
500,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
1,900,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
480,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
850,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
1,350,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
790,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
380,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
350,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
550,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
280,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
180,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
380,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
380,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
4,100,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
300,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
480,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
650,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
250,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
300,000 تومان
گوشواره نقره زنانه P
290,000 تومان
گوشواره طلا زنانه P
4,000,000 تومان
سنجاق سینه زنانه P
580,000 تومان
سنجاق سینه زنانه P
250,000 تومان
سنجاق سینه زنانه P
380,000 تومان
گوشواره زنانه P
300,000 تومان
دستبند زنانه P
350,000 تومان
دستبند زنانه P
350,000 تومان
دستبند زنانه P
850,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
450,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
دستبند مردانه P
190,000 تومان
جا سوئیچی نقره P
350,000 تومان
فندک زیپو P
380,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
ست فندک و دکمه سرآستین P
750,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
نشان کتاب S
فندک زیپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
فندک زیپو P
350,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
250,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
350,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
180,000 تومان
گردنبند نقره زنانه P
1,300,000 تومان
انگشتر نقره زنانه P
450,000 تومان
انگشتر نقره زنانه P
290,000 تومان
انگشتر نقره زنانه P
400,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
KEEP TRACK
محصول با خدمت مورد علاقه خود را تا وصول دنبال کنید.
KEEP IN TOUCH
درباره آخرین رخدادها مطلع بمانید.
BE ON EXPERIENCE
در دنیای مد کاوش کنید.
logo-samandehi

آنِکس چیست؟
آنِکس فروشگاهی آنلاین در حوزه‌ی سبکِ زندگی و مد می‌باشد که در گام اول خود با تمرکز بر حوزه‌ی پوشاک، اکسسوری و جواهرات، توسعه‌ی خود را بر وب سایت و پلتفرم اپلیکیشن‌های تلفن‌های همراه قرارداده است. با این عملکرد، آنِکس فضایی تختصصی و متمرکز را در این حوزه ایجاد کرده است که هم بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع در این حوزه باشد و نیز رضایت خیل مشتاقان به این حوزه را در یک مکان جامع و امن برآورده نماید.