سـرخط‌آخریـن‌ها‌بـرای‌شمـا
بازارچه یلدایی
#
 

منترا معراجى متولد فروردين ١٣٦٧ در تهران، از سال ١٣٨٨ در اين رشته شروع به كار كرد و تا امروز به صورت تخصصى به آن ادامه داده است. او ديپلم گرافيك و ليسانس نقاشى و داراى مدرك تخصصى مدلسازى فلزات گرانبها از دانشگاه تهران مى باشد. وى از خلق و ايجاد ذهنياتش لذت مى برد و از توانايى هاى نقاشى و گرافيك در اين رشته استفاده مى كند. او عاشق كارش مى باشد و خاص بودن براى او از اهميت ويژه اى برخوردار است. منترا در آثارى كه به وجود مى آورد، قصه اى پنهان كرده است و سعى دارد كه بخشى از وجود مخاطبش را بيدار كند كه شايد در دنياى امروز ما فراموش شده است. منترا دوست دارد وقتى مخاطبش به كار او نگاه مى كند، سادگى، خلوص، عشق به زندگى و رنگى بودن دنياى اطراف را در هر اثر كاملا لمس كند و هر تكه از اثرش براى او گوياى قصه اى باشد كه شايد خيلى آشنا به نظر مى رسد. تلفيق دنياى پاك و رنگين كودكانه با مدرنيته ى امروزى و ايجاد فضايى روياگونه و دلنشين.

زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
320,000 تومان
زیورآلات زنانه P
850,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
320,000 تومان
زیورآلات زنانه P
160,000 تومان
زیورآلات زنانه P
450,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
290,000 تومان
زیورآلات زنانه P
210,000 تومان
زیورآلات زنانه S
230,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
500,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
380,000 تومان
زیورآلات زنانه P
530,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
650,000 تومان
زیورآلات زنانه P
900,000 تومان
زیورآلات زنانه P
680,000 تومان
زیورآلات زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
750,000 تومان
زیورآلات زنانه P
420,000 تومان
زیورآلات زنانه P
310,000 تومان
زیورآلات زنانه P
420,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
210,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
480,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
680,000 تومان
زیورآلات زنانه P
730,000 تومان
زیورآلات زنانه P
280,000 تومان
زیورآلات زنانه P
600,000 تومان
336,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
680,000 تومان
زیورآلات زنانه P
330,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
200,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
420,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
430,000 تومان
زیورآلات زنانه P
2,700,000 تومان
زیورآلات زنانه P
460,000 تومان
زیورآلات زنانه P
500,000 تومان
زیورآلات زنانه P
360,000 تومان
زیورآلات زنانه P
320,000 تومان
زیورآلات زنانه P
400,000 تومان
زیورآلات زنانه P
180,000 تومان
زیورآلات زنانه P
650,000 تومان
زیورآلات زنانه P
420,000 تومان
زیورآلات زنانه P
320,000 تومان
زیورآلات زنانه P
180,000 تومان
زیورالات زنانه P
580,000 تومان
زیورالات زنانه P
390,000 تومان
زیورالات زنانه P
390,000 تومان
266,000 تومان
زیورالات زنانه P
420,000 تومان
زیورالات زنانه P
560,000 تومان
زیورالات زنانه P
460,000 تومان
زیورالات زنانه P
270,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
350,000 تومان
زیورالات زنانه P
320,000 تومان
زیورآلات زنانه P
180,000 تومان
زیورآلات مو زنانه P
250,000 تومان
زیورآلات زنانه P
350,000 تومان
245,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
300,000 تومان
زیورآلات زنانه P
480,000 تومان
زیورآلات زنانه P
720,000 تومان
زیورآلات زنانه P
100,000 تومان
زیورآلات زنانه P
850,000 تومان
زیورآلات زنانه P
290,000 تومان
زیورالات زنانه P
250,000 تومان
زیورالات زنانه P
480,000 تومان
336,000 تومان
زیورالات زنانه P
285,000 تومان
200,000 تومان
زیورالات زنانه P
320,000 تومان
زیورالات زنانه P
500,000 تومان
گوشواره زنانه P
180,000 تومان
گوشواره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره زنانه P
180,000 تومان
انگشتر زنانه P
320,000 تومان
انگشتر زنانه P
600,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
380,000 تومان
انگشتر زنانه P
420,000 تومان
انگشتر زنانه P
500,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
انگشتر زنانه P
450,000 تومان
گردنبند زنانه P
650,000 تومان
گردنبند زنانه P
680,000 تومان
گردنبند زنانه P
350,000 تومان
گردنبند زنانه P
420,000 تومان
گردنبند زنانه P
900,000 تومان
گردنبند زنانه P
320,000 تومان
گردنبند زنانه P
650,000 تومان
گردنبند زنانه P
500,000 تومان
گردنبند زنانه P
640,000 تومان
گردنبند زنانه P
360,000 تومان
گردنبند زنانه P
465,000 تومان
گردنبند زنانه P
500,000 تومان
گردنبند زنانه P
450,000 تومان
گردنبند زنانه P
750,000 تومان
گردنبند زنانه P
680,000 تومان
گردنبند زنانه P
380,000 تومان
گردنبند زنانه P
280,000 تومان
گوشواره زنانه P
300,000 تومان
گوشواره زنانه P
380,000 تومان
گوشواره زنانه P
480,000 تومان
گوشواره زنانه P
380,000 تومان
گوشواره زنانه P
480,000 تومان
گوشواره زنانه P
320,000 تومان
گوشواره زنانه P
450,000 تومان
گوشواره زنانه S
گوشواره زنانه P
460,000 تومان
گوشواره زنانه P
450,000 تومان
گوشواره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره زنانه P
380,000 تومان
زیورآلات مو زنانه P
350,000 تومان
نشان کتاب P
480,000 تومان
گردنبند زنانه P
380,000 تومان
گوشواره زنانه P
350,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
420,000 تومان
دکمه سردست مردانه P
400,000 تومان
گوشواره زنانه P
350,000 تومان
گوشواره زنانه P
150,000 تومان
ست دستبند و انگشتر زنانه P
720,000 تومان
گردنبند زنانه P
650,000 تومان
گردنبند زنانه P
450,000 تومان
گردنبند زنانه P
650,000 تومان
KEEP TRACK
محصول با خدمت مورد علاقه خود را تا وصول دنبال کنید.
KEEP IN TOUCH
درباره آخرین رخدادها مطلع بمانید.
BE ON EXPERIENCE
در دنیای مد کاوش کنید.
logo-samandehi

آنِکس چیست؟
آنِکس فروشگاهی آنلاین در حوزه‌ی سبکِ زندگی و مد می‌باشد که در گام اول خود با تمرکز بر حوزه‌ی پوشاک، اکسسوری و جواهرات، توسعه‌ی خود را بر وب سایت و پلتفرم اپلیکیشن‌های تلفن‌های همراه قرارداده است. با این عملکرد، آنِکس فضایی تختصصی و متمرکز را در این حوزه ایجاد کرده است که هم بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع در این حوزه باشد و نیز رضایت خیل مشتاقان به این حوزه را در یک مکان جامع و امن برآورده نماید.