سـرخط‌آخریـن‌ها‌بـرای‌شمـا
 

نغمه کیومرثی حرفه و اولین خط طراحی روسری و مانتوی خود را در سال ٢٠٠٣ راه اندازی کرد. به عنوان یک طراح پست مدرن، برای دستیابی به یک تعریف تازه برای سبک پوشش بانوان ایرانی، به ترکیب عناصر سنتی با بافت ها و ساختارهای مدرن پرداخت. اشتیاق او به شعر به صورت خطاطی یا تصویر به وضوح در کارهای نغمه کیومرثی به چشم می خورد. وی در ترکیب رنگ ها به منظور نمایش مفاهیم و اشکال در طرح های الهام بخش خود بسیار مهارت دارد.

Naghmehkiumarsi_001 S
Naghmehkiumarsi_002 S
Naghmehkiumarsi_003 S
Naghmehkiumarsi_004 S
Naghmehkiumarsi_005 S
Naghmehkiumarsi_006 S
Naghmehkiumarsi_007 S
Naghmehkiumarsi_008 S
Naghmehkiumarsi_009 S
Naghmehkiumarsi_010 S
Naghmehkiumarsi_011 S
Naghmehkiumarsi_012 S
Naghmehkiumarsi_013 S
Naghmehkiumarsi_014 S
Naghmehkiumarsi_015 S
Naghmehkiumarsi_016 S
Naghmehkiumarsi_017 S
Naghmehkiumarsi_018 S
Naghmehkiumarsi_019 S
Naghmehkiumarsi_020 S
Naghmehkiumarsi_021 S
Naghmehkiumarsi_022 S
Naghmehkiumarsi_023 S
Naghmehkiumarsi_024 S
Naghmehkiumarsi_025 S
Naghmehkiumarsi_026 S
KEEP TRACK
محصول با خدمت مورد علاقه خود را تا وصول دنبال کنید.
KEEP IN TOUCH
درباره آخرین رخدادها مطلع بمانید.
BE ON EXPERIENCE
در دنیای مد کاوش کنید.

آنِکس کسب و کار در حوزه سبک زندگ میباشد که در گام اول خود با تمرکز بر حوزه پوشاک، اکسسور و جواهرات، توسعه خود را بر پلتفرم اپلیکیشن های تلفن ها همراه قرارداده است. با این عملکرد، آنِکس فضا اختصاص و متمرکز را در این حوزه ایجاد کرده است که هم بتواند پاسخگوی نیازها متنوع در این حوزه باشد و همچنین بتواند رضایت خیل مشتاقان به این حوزه را در یک مکان جامع و امن برآورده نماید.

نوع کسب و کار آنِکس تعامل مستقیم با دو گروه از جامعه با ویژگ ها خاص خود می باشد. یک گروه که تامین کننده کالا و محصولات موجود در اپلیکیشن آنِکس میباشند که به آن ها فروشندگان گفته مشود و گروه دیگر استفاده کنندگان از این اپلیکیشن مباشند که به آن ها مردم یا کاربر اطلاق مشود. مردم همواره به دنبال رفع نیاز خود و طراحان پوشاک داخل و برندها به عنوان وارد کنندگان پوشاک با کیفیت همواره تامین کنندگان این نیاز میباشند. هدف آنِکس این است که با تبدیل شدن به معتبرترین مرجع در حوزه فشن و سبک زندگ، با ایده های نو و خلاقانه و همچنین بهره گیری از به روزترین ابزارها، امکان بررس و رفع این نیازها را تسهیل بخشیده و در کنار آن، مسائل جدید پیش بین نشده را رفع نماید.