سـرخط‌آخریـن‌ها‌بـرای‌شمـا
 

Founded in 2005, BEHNOODE hails from Napoli, Italy, a brainchild of a passionate young Iranian born designer Behnood Javaherpour. Simple, yet elegant and unique, ready-to-wear with tailor-made quality men’s & women’s garments, seamlessly crafted using best fabrics are all hallmarks of BEHNOODE.

Sprezzatura revue Collection S
Sprezzatura revue Collection S
350،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
500،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
120،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
200،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
240،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
230،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
390،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
230،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
340،000 تومان
Sprezzatura revue Collection A
280،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
120،000 تومان
Sprezzatura revue Collection S
Sprezzatura revue Collection S
Sprezzatura Collection S
KEEP TRACK
محصول با خدمت مورد علاقه خود را تا وصول دنبال کنید.
KEEP IN TOUCH
درباره آخرین رخدادها مطلع بمانید.
BE ON EXPERIENCE
در دنیای مد کاوش کنید.

آنِکس کسب و کار در حوزه سبک زندگ میباشد که در گام اول خود با تمرکز بر حوزه پوشاک، اکسسور و جواهرات، توسعه خود را بر پلتفرم اپلیکیشن های تلفن ها همراه قرارداده است. با این عملکرد، آنِکس فضا اختصاص و متمرکز را در این حوزه ایجاد کرده است که هم بتواند پاسخگوی نیازها متنوع در این حوزه باشد و همچنین بتواند رضایت خیل مشتاقان به این حوزه را در یک مکان جامع و امن برآورده نماید.

نوع کسب و کار آنِکس تعامل مستقیم با دو گروه از جامعه با ویژگ ها خاص خود می باشد. یک گروه که تامین کننده کالا و محصولات موجود در اپلیکیشن آنِکس میباشند که به آن ها فروشندگان گفته مشود و گروه دیگر استفاده کنندگان از این اپلیکیشن مباشند که به آن ها مردم یا کاربر اطلاق مشود. مردم همواره به دنبال رفع نیاز خود و طراحان پوشاک داخل و برندها به عنوان وارد کنندگان پوشاک با کیفیت همواره تامین کنندگان این نیاز میباشند. هدف آنِکس این است که با تبدیل شدن به معتبرترین مرجع در حوزه فشن و سبک زندگ، با ایده های نو و خلاقانه و همچنین بهره گیری از به روزترین ابزارها، امکان بررس و رفع این نیازها را تسهیل بخشیده و در کنار آن، مسائل جدید پیش بین نشده را رفع نماید.